Etikettsjukdomar-ohyra
Läst 8304 ggr
wille_wille
2015-02-22, 19:21

Fågelinfluensa

Det går fågelinfluensa i Europa där det varnas för att komma hit upp med flyttfåglarna nu till våren viktigt att hålla sig uppdaterad. Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos just våra fjäderbeklädda fåglar. Sjukdomen orsakas av virus som kallas aviära influensavirus. Fågelinfluensan orsakas av ett virus och sjukdomsutbrott är vanligast hos tam-höns och kalkoner men det är fastställt att alla fågelarter är mottagliga men man vet inte hur stor utsträckning, här tas upp mer om det hela........

Smittan överförs vid kontakt med smittade djur och då kan det också finnas symtomfria bärare av viruset och därför är det viktigt att ens fåglar inte kommer i kontakt med vilda fåglar eller deras avföring särskilt när själva viruset härjar som mest. Det finns många stammar av fågelinfluensan, över 25 subtyper har identifierats. 
Det finns bara en som anses zoonotisk eller smittsam för människor och det är H5N1-viruset. Denna stam av viruset är den mest allvarliga, och kan vara dödlig för både fåglar och människor. H5N1-stammen av fågelinfluensa har upptäckts i Europa och Asien, och sprids via avföring från vilt-vandrande arter så som änder och Gäss men även andra flyttfåglar. 
Ett utbrott kan få stora konsekvenser för fågeluppfödare särskilt för fjäderfä-uppfödare. För att människor ska kunna smittas krävs närkontakt med infekterade fåglar. De allra flesta människor som infekterats har haft mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä.

**
Smittospridning av fågelinfluensa
**det smittar via fjäderdamm, spillning, urin, sperma, krävsekret eller slem från andningsvägarna. Även via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar. Virus överförs däremot inte via ägg till avkomman. Smittspridning via luft kan ske över korta avstånd.

**
Symptom hos fåglar**
plötslig död, äggläggningen upphör, andningsproblem, diarré. Sjukdomen kan vara mild och diffus med nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, även hosta, andnings-svårigheter samt symtom från nervsystemet, hos höns och andra fjäderfä finns symptom på ödem (vätskeansamling) i huvud och kam.

** Detta virus indelas i två olika patogener och den ena är:**
Den ena är lågpatogen fågelinfluensa (LPAI) då kan symptomen vara milda och diffusa med nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré.

Sedan den andra är högpatogen fågelinfluensa (HPAI), ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa karakteriseras av mycket plötsligt insättande sjukdom med många fåglar som dör akut med symtom i form av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Svullet huvud och kam samt blödningar på benen kan ibland också ses.

Flera inhemska arter har smittats med och visat symptom på just H5N1-virusinfektion (en form av fågelinfluensa), inklusive katter, hundar, illrar, grisar och fåglar.

**
Symptom hos människor
**Inkludera feber, hosta, halsont, ögoninfektioner, och muskelvärk. Infektion med fågelinfluensavirus kan också leda till lunginflammation, akut andnöd och andra svåra och livshotande komplikationer.

Inkubationstid hos människor är 1-4 dagar och sjukdomstiden varar oftast 7-10 dagar, där febern varar i 3-5 dagar.

**
Diagnos
**Aviär influensa kan inte konstateras enbart utgående från de kliniska symtomen, utan måste också granskas genom undersökning av antikroppar i fåglarnas blod samt att viruset alltid påvisas i sekret eller vävnader från djuret. 

ANMÄLNINGSPLIKTIG SJUKDOM

Fågelinfluensa lyder under epizootilagen vilket menas med allmänfarlig djursjukdom som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa. En djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket.
Denna sjukdom är också en zoonos som då menas med att det är en infektion som kan överföras mellan djur och människor, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via myggor och fästingar. 

Detta gäller också människor som insjuknar och som misstänker denna sjukdom.

**
Behandling **

Det är tyvärr inte tillåtet att vaccinera mot aviär influensa i Sverige när det gäller fåglarna och det finns ingen behandling för sjukdom hos fåglar som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede.
För att bekämpa sjukdomen är det mycket viktigt att upprätthålla sjukdoms-skyddet på fjäderfägårdar, att isolera fjäderfäna från vilda sjöfåglar och alla fåglar i en besättning där smittan finns måste då tyvärr avlivas för att förhindra smittospridning och stoppa viruset.

**
Förebygga viruset**

Det är en tråkig sanning när det gäller detta virus att alla fåglar som varit i kontakt med viruset måste avlivas då smittorisken är så hög och därför är det viktigt att vi fågelägare är mycket noga med att förebygga smitta genom att: 

- hålla koll vad media säger. 

- en bra varierad kost med allt vad det innebär.

- när ett utbrott härjar skall man vara försiktig med att ta sina fåglar på utställningar, shower, fågelträffar mm. samt vara noga med att tvätta av alla grenar som förs in hos fåglarna, där ångtvätt är ett tips att införskaffa. 

- hålla sina fåglar inomhus under ett utbrott eller om utevoljär finns att den har tak. 

- Som alltid gäller noga handhygien och i övrigt noga när man rör sig mellan olika besättningar vad gäller kläder mm.

Artikeln har jag lånat med tillstånd från Kramisen - Stort tack!

Info funnen här

http://www.gemplers.com/tech/avianflusigns.htm

http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Aviar-influensa-Fagelinfluensa/

http://www.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-birds.htm

http://birds.about.com/od/birdhealth/a/avian_flu.htm

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa+och+sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar+influensa++fagelinfluensa+/

Hälsningar Wille, medarbetare på akvarieräkor och fjäderfä.

[AnimeV4]
2016-07-12, 13:46
#1

Vi hade nyss en duva på besök på balkongen. Vi stod på kanske 1 m avstånd och var väl ute i ca 15 minuter. Den såg pigg och kry ut men hade diarré som bestod mest av vatten. Bör vi oroa oss? Vad göra?😮

Upp till toppen