Etikettallmänt-om-fjäderfä
Läst 27996 ggr
wille_wille
2013-09-29, 21:16

Regler hönshållning

I denna artikel så har jag samlat de lagar/riktlinjer från jordbruksverket som innefattar höns för "hobbybruk".

Informationen från jordbruksverket (sjv) kan vara lite svår att hitta, därför har jag samlat ihop informationen från sjv här, lättåtkomligt och bra🙂

Allting är inte inlagt här, länk för att läsa hela lagen finns längst ner i artikeln.

Sköt dina fjäderfän på ett bra sätt

Du ska behandla dina fjäderfän väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Du ska hålla djuren i en bra miljö och på ett sådant sätt att de mår bra, har tillräckligt med plats och kan bete sig naturligt, till exempel ska djuren kunna sandbada och ha möjlighet att hålla sig själva rena.

Du ska se till dina djur minst en gång per dag. Har du nykläckta, sjuka eller skadade fjäderfän ska du se till dem oftare och, om det behövs, ge dem vård så fort som möjligt.

Dina djur ska inte kunna nå föremål eller ämnen som kan skada dem och du får inte använda eltråd eller annan elektrisk utrustning för att styra deras beteende .

Unghöns och värphöns för äggproduktion

Har du höns för äggproduktion ska de, i vilket system du än håller dem, ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Du ska också hålla dem på ett sätt som gör att dödligheten är låg och att beteendestörningarna är få.

Du får bara hålla små hönsraser i bur

Har du höns i bur får du bara hålla hönsraser som har en medelvikt under 2,4 kilo. Du får ha dem i bur i högst två år. Sandbadet i burarna ska vara öppet i minst fem sammanhängande timmar varje dygn. Du bör försöka efterlikna djurens naturliga dagsrytm och sandbadet ska vara konstruerat så att ströet ligger kvar och att hönsen får direktkontakt med det när de badar. I inredda burar bör du därför inte använda strö som har en grov struktur, som till exempel kutterspån.

Unghöns behöver tillgång till strö och sittpinnar

Har du unghöns ska de hela tiden har tillgång till strö som de kan picka, sprätta och sandbada i.  Om inte kycklingar får tillgång till strö tidigt i livet, ökar risken för fjäderhackning det vill säga risken ökar att de börjar plocka onormalt mycket fjädrar och att de börjar hacka på varandras fjädrar.

Det är också viktigt att du redan under unghönsens första levnadsdagar ger dem möjlighet att förflytta sig i olika plan, vilket har stor betydelse för hur de senare klarar sig i ett sådant system och ger djuren bättre benstyrka. Det gör du genom att de har tillgång till sittpinnar.

Förbered unghönsen för vuxenlivet

Unghöns ska födas upp så att de förbereds för det liv de ska leva som vuxna. Det betyder att om du ska ha värphönsen frigående bör du skaffa unghöns som har fötts upp frigående. Om du har värphöns i bur så bör du inte flytta dem till stallar där de kan röra sig fritt i flera våningsplan, eftersom de då kan få svårt att klara sig och till exempel hitta mat och vatten. Det går att lära dem detta, men det kräver mycket tid och passning under de första veckorna i det nya systemet.

Foder och vatten för fjäderfän

Utfodrings- och vattningssystemen ska vara utformade så att djuren kan äta och dricka lugnt och naturligt. Har du automatiska utfodrings- och vattningssystem så ska du kontrollera dem varje dag.

Fodertrågen ska räcka till alla

Har du frigående värhöns och har raka fodertråg ska varja höna ha minst 100 mm plats vid trågkanten. Om du har runda fodertråg räcker det om varje höna har 40 mm plats vid trågkanten.

Har du värphöns i bur ska varje höna ha minst 120 mm var vid fodertrågets kant.

Unghöns och slaktkycklingar behöver olika mycket utrymme beroende på hur gamla de är. Du hittar bestämmelserna i tabellerna nedan.

Ge dina djur vatten minst två gånger per dygn  

Minst två gånger varje dygn ska du också ge dem vatten som har en bra kvalitet. Det allra bästa är om djuren har fri tillgång till vatten. Högvärpande höns bör ha fri tillgång till vatten för att må och värpa bra.

Hönsen ska komma åt att dricka

Har du frigående värphöns och raka vattentråg ska varje höna ha minst 25 mm plats vid trågkanten. Har du runda vattentråg räcker det att varje höna har minst 10 mm plats vid trågkanten.

Se till att dina fjäderfän inte skadar sig när de går utomhus

Sätt upp stängsel så att rovdjur hålls ute och utforma dem så att dina djur inte riskerar skada sig. Se till att stängseltrådar och stängselnät är sträckta. Det är också viktigt att du underhåller stängslen.Mark som är hårt belastad av djur ska vara hårdgjord och dränerad. Det kan du lämpligen göra med en vinterträdgård, d v s en dränerad sand- eller grusyta som är inhägnad och täckt med tak. För att hålla en god hygien och undvika att parasiter som sprids med hönsens träck, bör du dessutom växla mellan olika rastgårdar.

Det ska finnas skydd för djuren både mot dåligt väder och mot rovdjur. Hönsen vill ha tillgång till skydd i form av buskar eller tak för att känna sig trygga. Om det behövs ska du också se till att det finns vattentråg till dem. Däremot bör du inte ge foder ute eftersom det lockar till sig andra fåglar och gnagare.

Antal höns per kvadratmeter

Har du ett envåningssystem får du som mest ha 9 höns per m² tillgänglig yta om hönsen väger mindre än 2,4 kilo och 7,5 höns per m² tillgänglig yta om hönsen väger 2,4 kilo eller mer.

Tillgänglig yta  är den yta som hönsen ständigt har tillgång till med minst 0,3 meters bredd och minst 0,45 meters fri höjd.

Utrymmen i reden

I fackreden ska varje höna ha minst 0,0125 m². Redesytan ska vara minst 0,075 m² med kortaste sidan minst 24 cm.

Har du kollektivreden ska varje höna ha minst 0,010 m² och den minsta ytan ska vara minst 0,040 m² med kortaste sidan minst 35 cm.

Golvet ska vara täckt av strö och vara ganska plant

Minst en tredjedel av golvet ska vara täckt av strö, dock minst 0,025 m² per höna. Golvet får luta högst 12%.

Hönorna ska få plats på sittpinnen

Varje höna ska ha minst 150 mm utrymme på sittpinne. För att hönsen ska kunna sitta naturligt ska pinnarna sitta en bit ifrån väggen och inte för nära varandra. Centrumavståndet ska vara 300 mm och avståndet till väggen minst 200 mm.

Texten är klippt och klistrad från sjv:s hemsida;

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/fjaderfan.4.4b00b7db11efe58e66b80002492.html

Här går det även att läsa lagen i sin helhet.

Hälsningar Wille, medarbetare på akvarieräkor och fjäderfä.

Upp till toppen