2013-03-22 00:54 #0 av: V3ritas

Till Jordbruksverket - Fjäderfäregistret anmäler man sig om man använder fjäderfä i kommersiellt syfte, alltså om man säljer ägg eller levande djur till exempel. Oavsett om det är 1 ägg/djur eller 100 ägg/djur man säljer så ska man anmäla det till Jordbruksverket. Även om man har fler än 350 djur.

"Hur du anmäler att du håller fjäderfän

Om du håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket. Syftet med att samla in uppgifterna är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom.

De arter som du måste anmäla är ankor, duvor, fasaner, gräsänder, gäss, höns av arten Gallus gallus (inklusive slaktkyckling), kalkoner, pärlhöns, rapphöns, strutsfåglar och vaktlar.

Anmälan om djurhållning

För att anmäla en plats där du håller värphöns eller andra fjäderfän använder du blanketten anmälan djurhållning - fjäderfä, du hittar blanketten till höger. Ska du anmäla ändringar på produktionsplatsen eller om du har upphört med djurhållningen använder du samma blankett.

De uppgifter om produktionsplatsen som du anmäler läggs in i ett centralt register på Jordbruksverket. I anmälan ska du ange:

  • namn och adress till produktionsplatsen
  • namn på ansvariga personer vid produktionsplatsen
  • uppgifter om samtliga hus och avdelningar på produktionsplatsen
  • uppgifter om produktionsmetod och för andra fjäderfän än värphöns, även art och verksamhet
  • produktionsplatsens geografiska läge (koordinater).

Produktionsplatsens geografiska läge anger du genom att bifoga en karta med din anmälan. Om du redan anmält koordinater för något annat djurslag på produktionsplatsen behöver du inte anmäla detta på nytt.  Markera den byggnad på din produktionsplats där dina djur huvudsakligen vistas under vinterhalvåret med ett kryss. Kartan ska vara en blockkarta, en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från internet. Om du skickar in en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från Internet måste en fastighetsbeteckning.

Produktionsplatsnummer

När du har anmält att du håller fjäderfän kommer du att få ett så kallat produktionsplatsnummer. Ett produktionsplatsnummer består av landsbeteckningen för Sverige (SE) plus sex siffror. Det är du som är djurhållare som är ansvarig för att anmäla platsen till Jordbruksverket. Produktionsplatsnumret är knutet till den anläggning eller plats där du bedriver din verksamhet. Du kan därför inte flytta med produktionsplatsnumret med verksamheten om du skulle flytta till en annan plats.

Grundprincipen är att ett produktionsplatsnummer avser en byggnad för djur som huvudsakligen vistas inomhus, eller en anläggning om det finns ett antal tätt liggande byggnader som tydligt utgör en enhet.

Undantag

Om du har flera produktionsplatsnummer eller borde ha flera kan du söka om att få ett nummer för två eller flera av produktionsplatserna. Du söker då om dispens för detta. Jordbruksverket kan ge ett och samma nummer till platser med rimligt avstånd mellan sig. När du söker om dispens ska du ange vilket djurslag det gäller och bifoga en blockkarta där det är tydligt var djuren finns och hur stort avståndet är mellan de platserna.

Om du har fler än 100 djurenheter

Om du har mer än 100 djurenheter ska du anmäla din djurhållning till kommunen.

Om du har mer än 40 000 platser för fjäderfä behöver du dessutom tillstånd från länsstyrelsen." - Saxat från Jordbruksverket.

Länk till blankett att fylla i.

- V3ritas